Här kan du ladda ner inställningsprofil för din epost hos WebHotel24.se till din iPhone, iPad eller Mac OSX dator.

OBS! Du måste besöka denna sida med Safari från den enhet som du vill ställa in ditt epostkonto på.

> Läs här om hur du installerar profilen <